Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Cyprian, Ernst Salomon Grondig Onderrecht Van Den Oorsprong En Wasdom Des Pausschaps; Uit echte en oorsprongkelyke Bewyzen ... beschreeven / door Ernst Salomon Cyprian, Hoogleeraer der H. Godgeleertheit, als ook Kerke- en Consistoriale-Raed te Gotha. Naer den vierden Frankfortschen Druk, in de Nederduitsche Taele overgebragt, op 't nieuw door den Schryver vermeerdert zynde, uitgegeeven door J[an] M[ulder]
Werk anzeigen
1731

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek