Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Molinaeus, Johannes De Betoverde Werelt Van D. Balthazar Bekker : Handelende van den aert en't vermogen, van't bewind en bedrijf der goede en quade Engelen ; Onderzogt en Wederleydt: In twee Predikaetien; d'eerste van't gebruik en misbruyk der Philosophie; de tweede van den aert en't bedrijf der goede Engelen. En laetstelik in een verhandelinge van de booze Geesten, of van den Duyvel en zijne Engelen / Door Johannes Molinÿus. Leeraer der Remonstranten te Rotterdam
Werk anzeigen
1692

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek