Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Leydekker, Melchior Melchior Leydekkers Historische en Theologische Redeneringe, Over Het onlangs uitgegeve Boek Van den seer vermaarden Balthasar Bekker, Strekkende tot bevestinge der Waarheit en Authoriteit van de H. Schriftuur : Uit het Latijn overgebragt, en geschikt na het begrip van den Nederduitschen Leser ; Waar achter gevoegt is Een Brief van de Hr. D'Aillon, Wegens sijn gevoelen van de Eenheit des Duyvels, Geschreven uit London, den 16. Decemb. 1691
Werk anzeigen
1692
Horn, Georg Kerkelyke en wereldlyke Historie, van de Scheppinge des Werels, tot 't Jaer des Heeren 1666 : met 20 koopere Platen ... den iaetsten Druk / In't latyn beschreven door Georgius Hornius ... In het Nederduyts vertaalt. Waren is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke Historie federt den jare 1666 tot 1684 door Bathalsar Becker ... Nevens een derde verbolgt tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
Werk anzeigen
1739
Horn, Georg Verder Vervolg van de kerkelyke historie, van de Hr. Hornius. Beginnende met het Jaar 1666. tot het Jaar 1687 / In het Latyn beschreven door Melchior Leidekker... In het nederduits vertald
Werk anzeigen
1739

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek