Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Hofman, Hans de Den Danske Atlas Eller Konge-Riget Dannemark : Med dets Naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxeter, Dyr og andre Affødninger, dets gamle Tildragelser og nærværende Omstaæding heder udi alle Provintzer, Stæder, Kirker, Slotte og Heeregaarde; Forestillet ved en udførlig Lands-Bescrivelse, saa og oplyst med dertil forfærtigede Land-Kort over enhoer Provintz samt ziret med Stædernes Prospecter, Grund-Ridser, og andre merkværdige Kaaber-Stykker / ved Erich Pontoppidans ; Tomus 7
Werk anzeigen
1781

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek