Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Leydekker, Melchior Melchior Leydekkers Historische en Theologische Redeneringe, Over Het onlangs uitgegeve Boek Van den seer vermaarden Balthasar Bekker, Strekkende tot bevestinge der Waarheit en Authoriteit van de H. Schriftuur : Uit het Latijn overgebragt, en geschikt na het begrip van den Nederduitschen Leser ; Waar achter gevoegt is Een Brief van de Hr. D'Aillon, Wegens sijn gevoelen van de Eenheit des Duyvels, Geschreven uit London, den 16. Decemb. 1691
Werk anzeigen
1692
Daillon, Jacques de Omstandig Bewys, Dat de Dämones Overgeset Duyvelen, Geen quade Geesten, maar Zielen van Menschen geweest zijn de welke op de werelt rechtvaardigh geleeft hadden ... : Als ook datter maar eene Duyvel of Satan is ... / Getrokken uyt de Schriften van d'Heer Daillon Frans Predikant
Werk anzeigen
1692

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek