Übersicht

Verfasser Titel Jahr
Fleming, Paul D. Paul Flemings Poetischer Gedichten So nach seinem Tode haben sollen herauß gegeben werden/. Prodromus
Werk anzeigen
1642
Brandt, Johannes J. Brandts Verantwoording Van de Historie der Reformatie Van wylen zyn' Vader G. Brandt, Tegens de Beschuldigingen van Jacobus Leidekker, Predikant te Midelburg: Waar achter ... gevoegt is, G. Brandts Verantwoording tegen D. H. Rulæus ... Neffens eenige brieven en gedichten, ter gelegentheit der uitgevinge dezer Historie / gewisselt tusschen den Heer Arnold Moonen ... en Johannes Brandt
Werk anzeigen
1705

Zurück

 
Diese Seite drucken


Monographien Digital, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek